Het bestuur van de Christine Stichting bestaat uit:

Mirjam G.K. van Veen, voorzitter
Madzy H. Rispens, 1e secretaris
Anna Voolstra, 2e secretaris
Philip F. Halbertsma, 1e penningmeester
Marcel R. Kremer, 2e penningmeester